อ่านบทความ

การดีท๊อกซ์คืออะไร? What is Detoxification?
15/05/2016 06:02

การดีท๊อกซ์คืออะไร?

การดีท๊อกซ์ (Detoxification) เป็นกระบวนการนำเอาของเสียหรือสารพิษออกจากร่างกาย หรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่า “การล้างสารพิษ” ล้างของเสียโดยปกติพบในลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ตราบใดที่ร่างกายของเรายังทำงานเป็นปกติและเต็มศักยภาพ ของเสียและสารพิษต่างๆจะถูกขับออกจากร่างกายเป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าได้รับสารพิษที่มาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษมากเกินกว่าร่างกายจะขับ ออกได้หมดเราก็ต้องทำการล้างสารพิษนั้นเอง

เราจึงจำเป็นต้องทำการดีท๊อกซ์ร่างกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี การดีท๊อกซ์หรือ การล้างพิษอาจมาในหลากหลายรูปแบบและอาจหมายรวมถึงโปรแกรมการล้างพิษต่างๆกัน ไปแต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือ “ชำระล้างของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย” ในโลกทุกวันนี้สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนพิษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากิน อากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่ม เหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่ถูกนำเข้าสู่ร่างกายของคนเราทุกวันๆนับเดือนนับปีหรือหลายสิบปี และนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนทุกคนจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการดีท็อกซ์เพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายและกลับมาสุขภาพดีได้ดังเดิม 

การดีท๊อกซ์แบบพื้นฐานอาจเริ่มด้วยการควบคุมประเภทอาหารที่รับประทาน และอาจหมายรวมถึงโปรแกรมการดีท๊อกซ์ครบวงจรแบบเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของตับ ไต ปอด ลำไส้ และระบบเลือด ด้วยหลายๆวิธีจะทำให้ร่างการสดชื่นและสุขภาพแข็งแรง

ที่มา : www.detox-dtoxy.com


อ่านวันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 1,907