ของรางวัล


เงินสด 5,000บาท

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล

MaChoPlus 10 กล่อง

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล

Madelo 10 กล่อง

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล

Lutina 10 กล่อง

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล

Dtoxy 10 ชุด

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล

Sody 10 กล่อง

1,000 LP

หมดเขต: ไม่มีหมดอายุ
เงื่อนไข: สะสมแต้มให้ครบเพื่อแลกรางวัล